پاسخ سوالات آزمون 92 -کلید

و اما پاسخ های سوالات فارسی ازمون ارشد مدیریت اجرایی سال 92
عجالتاً پاسخ ها را بدون توضیح می گذارم. تا به زودی پاسخ تشریحی بدان اضافه شود

دریافت دفترچه آزمون- D

پاسخ به سوالات دفترچه D

131- 4   
132- 2    
133- 1
134 - 2  
135 - هیچ گزینه!! ( بنده در هیچ یک از گزینه ها املای نادرستی ندیدم. )
136 -1
137 - 2   
138 - 2     
139 - 3
140 - 2
141- 3
142 - 4
143 - 1
144 - 1
145 - 2
146 - 4
147 - 4
148 - 1
149 - 2
150 - 2
151 - 3
152 - 3
153 - 1
154 - 4
155 - 3

/ 0 نظر / 25 بازدید